Mukadimah

43:1

Haa Miim.

43:2

Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.

43:3

Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).

43:4

Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandungi hikmah.


- ps: Bacalah AlQuran Terjemahan  -